elinkarrman_beskarning_tradgard_edited.j

Resurssnål och kvalificerad trädgårdsskötsel

Med omtanke för människan, växterna och mångfalden vårdar vi din trädgård med kvalificerade och resurssnåla metoder. Det ger dig en vacker levande trädgård året runt.

I skötseln av trädgårdar använder vi maskinverktyg som drivs av el och handverktyg som har hög kvalitet och håller säsong efter säsong. En skonsam trädgårdsskötsel ger din trädgård mer motståndskraft mot växtsjukdomar och ökar trädgårdens mångfald.

 

Det här kan du få hjälp med

ENGÅNGSINSATS

Kvalificerad trädgårdshjälp när du behöver det som mest

En engångsinsats där jobbet du önskar få gjort utförs på ett kvalificerat, tidseffektivt och resurssnålt sätt

Trädgårdsskötsel: 298 kr / timme efter RUT (inkl. moms och verktygskostnad)

Trädgårdsskötsel ej RUT-berättigat arbete: 596 kr/timme (inkl. moms och verktygskostnad

Träd- och fruktträdsbeskärning: 310 kr/timme efter RUT (inkl. moms och verktygskostnad)

Höckklippning: 310 kr/ timme efter RUT (inkl. moms och verktygskostnad) + 20 kr/timme i maskinkostnad

Milersättning: 35 kr/mil (inkl moms) med utgångspunkt Lomma

 

Lär mer om Skatteverkets regler gällande möjlighet till RUT-avdrag HÄR
 

Påbörjad halvtimme debiteras heltimme
 

Bortforsling av trädgårdsavfall debiteras 350 kr i avfallsavgift + timtid och

milersättning * Ej rutberättigade arbetskostnader eller avgifter

 
 

Rabattvård*
Höst- och vårstädning*
Beskärning av fruktträd* 
Häckklippning*
Form & klipp av buskar*
Kompostering*
Vård av gräsmatta* (ej klippning)
Rabattplanering - Inköp - Plantering

Nyplantering av växter 
Flytt av buskar och växtmaterial
Enklare skötsel av stenytor

Hållbar och långsiktig jordförbättring

*möjlighet till RUT-avdrag


Läs mer på skatteverkets hemsida här om vilka typer av arbeten som är RUT-berättigade


ABONNEMANG

Din trädgårdsmästare kommer på regelbundna besök

Lägg vården av din trädgård tryggt i händerna på din trädgårdsmästare. Tillsammans skapar vi ett kalendarium/skötselplan och ett skötselavtal så din trädgård och dess växter får rätt vård vid rätt tid på året. Och du får tid över till annat.

Skötselplan och skötselavtal: kostnadsfritt

Trädgårdsskötsel: 595 kr /påbörjad heltimme (inkl. moms och verktygskostnad)

Höckklippning: 620 kr / påbörjad heltimme (inkl. moms, maskinkostnad 25 kr/tim varav 595 kr är arbetskostnad)

Milersättning: 30 kr / mil (med utgångspunkt från Lomma)

Önskar ni att vi fraktar bort trädgårdsavfallet tillkommer en tippavgift på 350 kr  + 595 kr/tim arbetstid för frakt och tipptid som är som då ej är rutberättigat